Zentrum für Integration und Migration
Rosa- Luxemburg- Straße 50
99086 Erfurt

Değerler

Thüringen Diyalog ve Entegrasyon İnisiyatifi Derneği’nin Değerleri:
 • İnsana ve insan haklarına saygı
 • Hukuka ve kanunlara saygı
 • Barışçı ve müspet hareket
 • Kadınların toplumsal rolünün güçlendirilmesi
 • Etik ve ahlaki çerçevede hareket
 • Çoğulculuk, farklılıklara ve kutsallara saygı
 • Gönüllü katılımcılık ve fedakârlık
 • İstişare ve ortak akıl
 • Sivillik ve bağımsızlık
 • Aktif vatandaşlık ve toplumsal katkı
 • Çevrenin korunması
 • İnsana bütüncül bakış