Hakkımızda

Thüringen Diyalog ve Entegrasyon İnisiyatifi Derneği Türkiye’de siyasi ayrımcılığa ve ötekileştirmeye maruz kalan Hizmet Hareketi gönüllüleri tarafından 2019 yılında Erfurt’da kuruldu.

Kamu yararı statüsüne sahip ve Hizmet Hareketi değerlerine bağlı olan dernek; milliyet, din ve cinsiyete bakılmaksızın dernek tüzüğün amaçlarını destekleyen herkese açıktır.

Hizmet Hareketi ise barış içerisinde birlikte yaşama ve insanlığa hizmet etme ortak idealine matuf olarak; toplumsal sorumluluk ve hayırseverlik çerçevesinde, eğitim, dialog ve insani yardım faaliyetlerini önceleyen, gönüllülüğü esas alan, barışçıl, dini, sosyal ve kültürel çeşitliliği kucaklayıcı, ilhamını İslamî değerlerden alan ve artık küresel olarak aktif bir sivil toplum hareketidir.

Tükiye’de 2016 yılından itibaren; demokrasi ve hukuk kurumlarının devreden çıkartılması suretiyle, temel-evrensel hukuk ilkelerine aykırı bir şekilde, binlerce insanın kamu kurumlarındaki ve özel teşebbüs niteliğindeki kurumlardaki işlerine son verildi.

Bu kişiler kendilerine karşı kullanılan ötekileştirici dil ve uygulamaların hemen akabinde anayasa ve yasa hükümlerine aykırı olarak, hükümet kararnameleri ile; kitlesel gözaltı, tutuklama, işkence, malvarlıklarına el koyma uygulamalarına maruz kaldılar.

Hizmet Hareketi mensuplarının haiz oldukları diploma ve sertifikaların geçersiz sayılmasıyla yükselişine devam eden süreçte bireyler, ailelerinin toplumdan tamamen dışlanması suretiyle ötekileştirme ve yokluğa mahkum etme gibi, sivil ölüm ve sistematik-kitlesel soykırım uygulamalarına maruz bırakıldılar.

İşte Thüringen Diyalog ve Entegrasyon İnisiyatifi Derneği tam da bu sebeplerden ötürü ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan veya ülkelerine dönemeyerek iltica etmek zorunda kalan muhacirler tarafından kurulmuştur.

Bu soykırım eylemlerinin faillerince hedef olarak gösterilip düşman kitle ilan edilen “Hizmet Hareketi” mensuplarının yanısıra, mevcut hükümet görüşlerine o ya da bu şekilde muhalefet eden tüm bireyler aynı metod ve gerekçelerle daha bir çok çağ ve insanlık dışı uygulamalarla soykırıma maruz bırakılmışlardır ve bu den’i eylem hatti zatında bugün dahi ne yazık ki hala devam etmektedir.

Zentrum für Integration und Migration
Rosa- Luxemburg- Straße 50
99086 Erfurt