Zentrum für Integration und Migration
Rosa- Luxemburg- Straße 50
99086 Erfurt

Hakkımızda

2019 yilinda kurulan Thüringer Initiative für Dialog und Integration e.V. 2019 tüm insanlığa faydalı olma ideali çerçevesinde, dil, din, ırk ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin gönüllü ve fedakarlığa dayalı pozitif çalışmaların sunulması için bir araya gelmiş insanlardan oluşan bir sivil toplum kuruluşudur.

Kültür ve inanç açısından hoşgörü ve sevgiyi, sosyal açıdan uzlaşma ve diyaloğu, davranış ve aksiyon açısından fertlerin eğitim ve gelişimini benimseyen, pozitif düşünce ve hareketi esas alan birleştirici, barışçıl, proaktif, hümanist bir dernektir.

Derneğimiz, demokrasi kültürünü, fikir hürriyetini, insan haklarını, evrensel insanî ve ahlaki değerleri esas alarak barış ve huzur ortamının oluşturulmasına yardımcı olmak, bunları desteklemek, teşvik etmek ve yaygınlaştırmak niyetindedir.

Dernek gönüllüleri sosyal planda, insanların aziz tutulduğu ve kendi konumunda kabul edildiği, insan haklarının korunduğu ve bunlara aykırı olmayan her türlü çeşitliliğin zenginlik olarak görüldüğü, gençlere ve yetişkinlere yönelik mesleki ve eğitsel danışmanlığın yanı sıra din, ahlak, aile, sosyal problemler ve entegrasyon yörüngeli seminer, konferans, gezi, çalışma grupları, proje vb. etkinliklerin organize edildiği,Alman dil-kültür ve literatürünü tanımanın yanı sıra farklı din, kültür ve dünya görüşlerine sahip insanların birbiriyle diyalog içinde olduğu ve empati yapabildiği, paylaşma ve dayanışmanın hakim olduğu,barış ve huzur içinde birlikte yaşayan bir topluma ulaşmayı hedefler ve bu vizyonu paylaşan farklı kesimlerle birlikte çalışırlar.

Sonuçta derneğimiz, sınırlı imkanlarla, bu çok geniş ve kapsamlı ideallere katkı sağlamak için gerekli duyarlılığı göstermeyi ve kararlılıkla çalışmayı kendilerine görev bilen gönüllülerden oluşmaktadır.