Zentrum für Integration und Migration
Rosa- Luxemburg- Straße 50
99086 Erfurt

Vizyon

Thüringen Diyalog ve Entegrasyon İnisiyatifi Derneği’nin Vizyonu

Dernek gönüllüleri sosyal planda,

 • İnsanların aziz tutulduğu ve kendi konumunda kabul edildiği,
 • İnsan haklarının korunduğu ve bunlara aykırı olmayan her türlü çeşitliliğin zenginlik olarak görüldüğü,
 • Gençlere ve yetişkinlere yönelik mesleki ve eğitsel danışmanlığın yanı sıra din, ahlak, aile, sosyal problemler ve entegrasyon yörüngeli seminer, konferans, gezi, çalışma grupları, proje vb. etkinliklerin organize edildiği,
 • Alman dil-kültür ve literatürünü tanımanın yanı sıra farklı din, kültür ve dünya görüşlerine sahip insanların birbiriyle dialog içinde olduğu ve empati yapabildiği,
 • Paylaşma ve dayanışmanın hakim olduğu,
 • Barış ve huzur içinde birlikte yaşayan,

Bir topluma ulaşmayı hedefler ve bu vizyonu paylaşan farklı kesimlerle birlikte çalışırlar.

Thüringen Diyalog ve Entegrasyon İnisiyatifi Derneği’nin Değerleri:

 • İnsana ve insan haklarına saygı
 • Hukuka ve kanunlara saygı
 • Barışçı ve müspet hareket
 • Kadınların toplumsal rolünün güçlendirilmesi
 • Etik ve ahlaki çerçevede hareket
 • Çoğulculuk, farklılıklara ve kutsallara saygı
 • Gönüllü katılımcılık ve fedakârlık
 • İstişare ve ortak akıl
 • Sivillik ve bağımsızlık
 • Aktif vatandaşlık ve toplumsal katkı
 • Çevrenin korunması
 • İnsana bütüncül bakış

Thüringen Diyalog ve Entegrasyon İnisiyatifi Derneği’nin Araçları:

 • Eğitim
 • Manevi beslenme ve geliştirme faaliyetleri
 • Dialog
 • İnsani yardım, sosyal refah
 • Kültür ve sanat
 • Yayınlar