Zentrum für Integration und Migration
Rosa- Luxemburg- Straße 50
99086 Erfurt

Vizyon

Thüringen Diyalog ve Entegrasyon İnisiyatifi Derneği’nin Vizyonu

Dernek gönüllüleri sosyal planda,

  • İnsanların aziz tutulduğu ve kendi konumunda kabul edildiği,
  • İnsan haklarının korunduğu ve bunlara aykırı olmayan her türlü çeşitliliğin zenginlik olarak görüldüğü,
  • Gençlere ve yetişkinlere yönelik mesleki ve eğitsel danışmanlığın yanı sıra din, ahlak, aile, sosyal problemler ve entegrasyon yörüngeli seminer, konferans, gezi, çalışma grupları, proje vb. etkinliklerin organize edildiği,
  • Alman dil-kültür ve literatürünü tanımanın yanı sıra farklı din, kültür ve dünya görüşlerine sahip insanların birbiriyle dialog içinde olduğu ve empati yapabildiği,
  • Paylaşma ve dayanışmanın hakim olduğu,
  • Barış ve huzur içinde birlikte yaşayan,

Bir topluma ulaşmayı hedefler ve bu vizyonu paylaşan farklı kesimlerle birlikte çalışırlar.