Zentrum für Integration und Migration
Rosa- Luxemburg- Straße 50
99086 Erfurt

Vizyon

Thüringen Diyalog ve Entegrasyon İnisiyatifi Derneği’nin Vizyonu

Dernek gönüllüleri sosyal planda,

  • İnsanların aziz tutulduğu ve kendi konumunda kabul edildiği,
  • İnsan haklarının korunduğu ve bunlara aykırı olmayan her türlü çeşitliliğin zenginlik olarak görüldüğü,
  • Gençlere ve yetişkinlere yönelik mesleki ve eğitsel danışmanlığın yanı sıra din, ahlak, aile, sosyal problemler ve entegrasyon yörüngeli seminer, konferans, gezi, çalışma grupları, proje vb. etkinliklerin organize edildiği,
  • Alman dil-kültür ve literatürünü tanımanın yanı sıra farklı din, kültür ve dünya görüşlerine sahip insanların birbiriyle dialog içinde olduğu ve empati yapabildiği,
  • Paylaşma ve dayanışmanın hakim olduğu,
  • Barış ve huzur içinde birlikte yaşayan,

Bir topluma ulaşmayı hedefler ve bu vizyonu paylaşan farklı kesimlerle birlikte çalışırlar.

Thüringer Initiative für Dialog und Integration e.V. ist ein Mitglied von dem Verband für Gesellschaftliches Engagement e.V. und Migranetz Thüringen e.V.