Zentrum für Integration und Migration
Rosa- Luxemburg- Straße 50
99086 Erfurt

ALMANYA AİLE BİRLEŞİMİ

AİLE BİRLEŞİMİ HAKKI

İltica başvuru kararınızın olumlu gelmesi halinde aile birleşimi hakkına da kavuşmuş olursunuz Karar yazısındaki bununla alakalı kısma okumanızda fayda var. Bu gibi işlemlerde doğru zamanda doğru reaksiyon göstermek mevzunun halli için elzemdir.

Öncelikle şunu bilmemiz önem arz ediyor, kararın gelmesinden sonra ilk 3 ay içerisinde Türkiye’de Alman elçiliğine başvuru yapılması gerekiyor. Başvuru işlemi İstanbul’da yalnız IDATA şirketi üzerinden yapılabiliyorken Ankara ve İzmir’de ise şahsi başvuru kabul ediliyor.

Konsoloslukların yoğunluğu doğrultusunda uzak bir tarihe randevu verilebiliyor. Göreceli olarak 3 gün sonraya da 2 ay sonraya da randevu alabilirsiniz. Burada diğer şehirlere nazaran İstanbul’un daha hızlı olduğunu söylemekte fayda var.

Almanya’ya iltica müracaatları kabul edilen şahıslar Türkiye’de veya herhangi bir üçüncü ülkede bulunan aile bireylerini; aile birleşimi vizesi ile Almanya’ya getirmek için izleyecekleri yol:

PASAPORTUNA EL KONULAN VEYA PASAPORTU İPTAL EDİLEN ŞAHISLAR

a. Türkiye’de yeni bir pasaport çıkarmak üzere Türk makamlarına yazılı dileçe ve 2 şahit ile birlikte gidilerek yeni pasaport talep edilmeli. Yetkili makamlar pasaport vermeyeceklerini söylüyorlarsa bunun yazılı olarak beyanı talep edilmeli, yazılı olarak vermezler ise beraber gittiği iki şahidin bu olaya şahitlik yaptığına dair tutanak tutulmalı.

b. Evlilik cüzdanı Almanca’ya tercüme edilmeli.

c. Nüfus dairesinden ailece vukuatlı nüfus kayıt örneği alınmalı.

d. Almanyadaki şahsın pasaportunun ön yüzünün fotokopisi

e. Bu evraklarla birlikte Almanya’da uzman bir avukat vasıtasıyla aile birleşimi talep edilebilir.

f. Almanya’daki kabul belgesinin aslı gibidir onaylı ve noter tasdikli bir nüshası yapılmalı

g. Bu işlemler neticesinde Alman makamları, konsolosluklar aracılığıyla ilgili aileye ‘Geçici Seyahat Belgesi’ vermektedir, bu belge ile aile bireylerinin Türkiye dışındaki herhangi bir 3. ülkeden Almanya’ya gelmelerinin önündeki hukuki engel kaldırılarak güvenli bir şekilde Almanya’ya gelmeleri sağlanmış oluyor.

Ayrıca yurt dışı çıkış yasağı olanlar yetkili makamlara (Valilik- OHAL ofisi/Emniyet Md.) Dilekçe ile müracaat edip yasağın kaldırılmasını talep edebilir veya dava açabilirler.

Aile birleşimindeki kanuni yaş sınırı 18 dir. 18 yaşını doldurmamış olan (yaş hakkındaki bilgi bağlı olunan Ausländerbehörde’den netleştrilmeli bazı kurumlar 18’den gün almamış olmak gerektiğini öne sürüyorlar) bütün aile fertleri bu haktan yararlanabilirler. 18 yaşını dolduranlar için mevzuat geçerli değil. Bu noktada velayet davası açılması da söz konusu olabilir.

PASAPORTU OLMAYANLAR ŞAHISLAR

a. Birey bağlı olduğu Ausländerbehörde’den temin edeceği aile birleşimi formunu doldurup gerekli imzaları da temin ettikten sonra diğer aile bireyine göndermelidir.

b. Oturum kabul yazısının ilk sayfasını taratıp posta ya da e-posta yoluyla diğer aile bireyine göndermeli ya da Alman konsolosluğunun vize ile alakadar e-posta adresine gönderilmelidir. Bu noktada tercih edilebilecek bir yöntem de, aile birleşimi işlemleri ile ilgilenen memurdan rica edilip onun bu belgeyi bir iç yazışma şeklinde bulunulan ülkedeki Alman konsolosluğu’na e-posta olarak göndermesini sağlamaktır.

Ailenin başvuracağı yerde Alman konsolosluğuna vermesi gereken evraklar

a. Nüfus Kayıt Örneği

b. Evlenme Kayıt Örneği (formül B)

c. Doğum Belgesi (Her çocuk için ayrı ayrı) (Formül A)

d. Almayadan gelen aile birleşimi, kabul yazısının ilk sayfa ve oturuma dair belge.

e. Nufüs Müdürlüklerinden aldığınız bu belgelerde Almanca da yazılı olduğundan tercümeye gerek kalmıyor.

Ek olarak sunulabilecek diğer evraklar

a. Türkiye içerisinde veya yurtdışında yetkili makamlardan pasaport talep edilmiş ancak alınamamışsa bu müracaat tarihinden itibaren yapılan işlemlere dair evrakların Almanca tercümesi.

b. Pasaport verilmemesi durumunda BİMER ve Cumhurbaşkanlığı kurumlarına durumu arz eden güzel üsluplu bir yazı yazılarak gereğinin yapılması talep edilmeli. Bu yazışmayı ebeveynler de gerçekleştirebilirler. Genelde bu yazılara cevap niteliğinde yaklaşık16,19 ve 20. Maddelerden dolayı F… kapsamında olan şahıslar için BEDK’nın aldığı kararla bu şahısların bilgi alma hakkı kısıtlanmıştır şeklinde bir cevap, belirttiğiniz e-posta adresinize gönderilecektir.

Bu müracaata yaklaşık bir ay içerisinde cevap veriliyor, eğer verilmezse bir defa daha müracaat edilmeli ve müracaat ekranı tarihi ve iki kez denendiği halde cevap alınamadığına dair oluşan mağduriyeti de belirtecek şekilde belgelendirilmeli. Bu belgenin de Almanca tercümesi sunulacak ek evraklar içerisine eklenebilir.

Alman Konsolosluğu Geçici Seyahat Evrakı Vize İşlem Süreleri

a. Yukarıdaki tüm bu belgeler hazır olup verilirse en kısa 1.5 ayda aile Almanya’ya gelebilir.

b. Evraklar çok titizlikle gözden geçirilmeli, çünkü olası bir eksik evrak durumunda bu süreç 3 aya kadar uzayabilir.

c. Alman konsolosluğu her kişiye bir aylık Geçici Seyahat Belgesi vermektedir.

DİKKAT: Yukarıdaki belgeleri sağlayamıyorsak tarihi geçmiş pasaportlar TC kimlik belgeleri ve evlilik cüzdanları ve bunların tercümeleri ile işlemlere başlamak için ısrar etmeniz gerekebilir. Mağduriyetlerinizle ilgili tarihli ve tercüme edilmiş belgelerle müracaatınızı desteklemeniz gerekebilir.

İŞLEM BASAMAKLARI

Lütfen aşağıdaki siteleri inceleyiniz. Başvuru işlemlerine ait daha güncel ve geniş bilgiye buralardan ulaşabileceğiniz gibi başvuru formlarını da buradan edinebilirsiniz:

http://www.tuerkei.diplo.de/Vertretung/tuerkei/tr/Startseite.html

https://www.idata.com.tr/de/tr/p/ulusal-vize-adimlari-de

IDATA’dan telefon aracılığıyla aile birleşim vizesi için randevu tarihi talep edin. (Türkiye’den: 0850 460 8493 Yurtdışından: 0090 212 970 8493)

Randevunuzun oluşturulduğuna dair IDATA’dan bir e-posta alacaksınız, bu e-postada randevunuza dair detayların yanı sıra sizden talep edilen evrakların da bulunduğu bir liste olacaktır. Biz aşağıda bir liste hazırlamaya çalıştık, ancak siz gelen e-postadaki listeyi esas alınız! Aktüel değişiklikler olabilmektedir. Esas olan sizin randevuya tam evrakla gitmenizdir.

DİKKAT: Dolandırıcılık amacı güden çeşitli şirket ve sitelere karşı dikkatli ve tedbirli olunuz.

EVRAK LİSTESİ

 • Pasaport ve 2 adet fotokopisi
 • Türkiye’den ‘İkametgah Belgesi’ ve 2 adet fotokopisi
 • 2 adet biyometrik fotoğraf
 • ‘Evlilik Cüzdanı’ ve 2 adet fotokopisi
 • Nüfus Müdürlüğü’nden alınıp Kaymakamlık’ta onaylatılan eşler için ‘Apostilli Formül B’ ve 2 adet fotokopisi
 • Nüfus Müdürlüğü’nden alınıp Kaymakamlık’ta onaylatılan çocuklar için ‘Apostilli Formül A’ ve 2 adet fotokopisi
 • Nüfus Müdürlüğü’nden alınıp Kaymakamlık’ta onaylatılan ‘Apostilli Tam Tekmil Nüfus Kayıt Örneği’ ve 2 adet fotokopisi
 • Almanya’dan alınan kabul kararının (Bescheid) çıktısı
 • Almanya’daki ikamet adresini gösteren belgenin (Meldebestätigung) çıktısı
 • Almanya’da kullandığınız kimlik belgesi (Ausweis) çıktısı
 • Ausländerbehörde’den onaylı ‘Erklärung’ belgesinin çıktısı. (Aşağıdaki linkten temin edilen kareodlu belgenin çıktısı alınarak Ausländerbehörde’de onaylatılmalıdır)
 • Reşit her bir birey için 75 Euro, reşit olmayan her bir birey için 37,5 Euro Geçici Seyahat Evrağı bedeli
 • Pasaportları postalamak yaklaşık 20 tl. tutuyor
 • Seyahat sağlık sigortasının gerekliliği sorulmalı, İstanbul zorunlu tutmuyor ama diğer yerlerde durum farklı olabilir.
 • 2 adet başvuru formu (bu form internette de bulunabilir ama randevunuz oluşturulduktan sonragelen e-postada IDATA bu formu da gönderiyor)

https://familyreunion- syria.diplo.de/webportal/mobile/index.html#start

Randevu günü ve saatinde tam evrakla konsoloslukta hazır bulunmanız önem arz etmektedir. Başvurunuzu yaptıktan sonra sabırla işlemlerin sonuçlanmasını beklemelisiniz. Bu süre 3 aya kadar uzayabilmektedir.

DİKKAT: Özellikle Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak belgelerin Almanya’da da okul kaydı vb. durumlarda lazım olacağı dikkate alınmalıdır.

AİLE BİRLEŞİMİ İLE GELEN AİLE BİREYLERİNİN İLTİCA SÜRECİ

Sonradan aile birleşimi ile gelen aile bireylerinin iltica etmesi zaruri olmadığı gibi böyle bir hakları vardır. Bu cihette mültecilerin faydalanabildiği haklardan faydalanmak mümkündür. İltica talebinin neticesi aile birleşimi ile kazanılan oturuma etki etmemektedir.

Bu yöntemi özellikle vizesiz gelmek zorunda kalan bireyler tercih edebilirler ve/ya bireylerden birinin veya birkaçının geçerli pasaportu olmaması durumunda yine bu yol tercih edilebilir.

SÜRECİN İLERLEMESİ VE YOL TERCİHİ

Burada da iki yol söz konusu

1. yol Ausländerbehörder vasıtasıyla Nürnberg’ e yazılı olarak aile fertleri adına müracaat yapılabilir. Ancak bu metodu Ausländerbehörder’in bilmemesi ve/ya yapmak istememesi gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

2. yol ise, sonradan gelen aile bireylerini normal olarak Giessen Erstaufnahmeeinrichtung’ da (BAMF) başvurularını yapmalarıdır. Bu varyantta aile bireyleri teorik olarak interview’a kadar kampta kalmalıdırlar.

– Ancak görüşmeler bittikten sonra Almanya’da ikamet eden aile bireyinin (eşlerden biri) adresi gösterilerek ve/ya çocukların eğer varsa okul ve sağlık durumları beyan edilerek transfer zamanına kadar izin alınıp zaten Almanya’da ikamet eden aile bireyinin (eşlerden biri) yanında ikamet edilebilir.

– İlk başvuru esnasında aile birleşimi olduğu mutlaka belirtilmeli ve Almanya’da ikamet eden aile bireyinin belediyeden aldığı ‘Anmeldung’ ibraz edilmelidir.

Başvuru süreci standart iltica süreci ile aynıdır. Durum eşlerden birinin zaten daha öncesinden burada olmasından ve ifadesinin olmasından dolayı çok nettir. Görüşme daha kısa sürmekte ve sadece ilave edilmek istenen bir mevzu varsa o belirtilmektedir.

AVANTAJLARI

– Sonradan gelen tüm aile fertlerinin de mülteci statüsü alarak aynı haklardan istifade edebilmesi.

– Eşin vefatı, boşanma veya statüsünü kaybetmesi durumunda diğer aile fertlerinin statülerinin devam etmesi. Normal aile birleşimi üzerinden alınan oturumlarda, yukarıda belirtilen durumlarda sonradan gelen aile bireylerinin oturumlarını kaybetmeleri söz konusu olabilir. Çünkü teorik olarak onların ülkelerine dönmelerinde bir risk bulunmamaktadır.

– Sonradan gelip iltica edenlere mavi pasaport verilir. Ama sadece aile birleşimi üzerinden oturumu olanlara pasaport verilmez.

DEZAVANTAJLARI

– 4-5 gün de olsa ailenin kamp ortamını yaşaması.

– Danışılan herkesin sonucun olumsuz olması çok düşük bir ihtimal demesine rağmen sonuç hakkında bir kesinlik olmaması. Ancak yukarıda da belirtildiği gibi iltica talebinin neticesi aile birleşimi ile kazanılan oturuma etki etmemektedir.

– İlticaya başvurusu kabul edilenler 3 yıl Türkiye’ye gidemezler.

AİLE BİRLEŞİM VİZESİNE SAHİP OLUP PASAPORTUNA EL KONULAN ŞAHISLAR

a. Öncelikle pasaportuna el konulduguna dair belgenin orjinali ve 2 adet yeminli tercümesi

b. Çocukların pasaport ve vizelerinin 2 adet fotokopisi

c. İlticanın kabul edildiğini gösteren kararın orjinali ve 2 adet fotokopisi

d. Formül A ve Formül B ve 2 adet fotokopisi

e. 2 adet Biometrik fotoğraf

f. Ilticası kabul edilen şahsın Reisepass ve Ausweis fotokopileri

g. İlticası kabul edilen şahsın Almanya’daki ikametgah belgesi ve cocuklar Almanyada ise çocukların ikamet belgesi.

h. Vize başvuru formu ve internetten konsolosluğun gönderdiği e-posta çıktısı.

ı. Şahıs Türkiye’den çıktıktan hemen sonra bulunduğu ülkenin başkonsolosluğuna problemini kısaca anlatan bir e-posta yazmalıdır. Bu e-postada sorun kısa ve net bir şekilde yazılmalı kişinin kimlik ve pasaport bilgileri ve eğer mevcut ise Türkiye’deki vize takip numarası belirtilmelidir.